Вартість і терміни проведення робіт

Вартість робіт з оцінки відповідності продукції:

На величину вартості робіт впливає:

  • перелік технічних вимог, на відповідність яким проводиться оцінка відповідності/сертифікація (що визначає обсяг випробувань і, відповідно, впливає на їхню вартість);
  • схеми сертифікації/модуля оцінки відповідності технічним регламентам (різні схеми/модулі передбачають проведення різних процедур);
  • кількість заявлених видів і моделей продукції, їхні конструктивні відмінності, що впливає на трудомісткість при аналізі представленої документації, підготовку та оформлення документів з оцінки відповідності/ сертифікації.

Терміни проведення робіт з оцінки відповідності / сертифікації:

  • Прийняття рішення за заявкою/опрацювання звернення Заявника – до 3 робочих днів (залежно від схеми сертифікації/модуля оцінки відповідності, стану наданої документації, складності продукції);
  • Організація та проведення обстеження, атестації виробництва або оцінки системи якості – до 1 місяця.
  • Випробування зразків продукції – до 15 робочих днів (залежно від програми випробувань).